KONTROLLÜK VE MÜŞAVİRLİK HİZ.

•Altyapı Projeleri ve İnşaat Kontrollükleri,

•Yol Projeleri,

•İçme suyu Projeleri,

•Kanalizasyon Projeleri,

•Enerji Nakil Hatları,

•Haberleşme Hatları,

•ÇED Raporları,

•Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ve As_Built Çalışmaları