İMAR PLANI UYGULAMALARI

•1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,

•1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,

•1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,

•Koruma Amaçlı İmar Planı,

•3194 SAYILI İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMALARI

•İMAR KONUNUNUN 15. VE 16. MADDE UYGULAMALARI